RD Nová Bělá

30.05.2018

Provedli jsme vnitřní strojní vápenocementové a štukové omítky a také venkovní omítky na RD v Nové Bělé.