RD Žabeň

02.05.2020

Provedení vápenocementových omítek v RD Žabeň vč. stropů v I.NP