RD Oprechtice

30.04.2021

Základy jsme provedli na dalším rodinném domě, tenktokrát v Oprechticích.